Zapraszamy do korzystania z serwisu!

Centrum Informacji IPR jest serwisem poświęconym ochronie własności przemysłowej i intelektualnej dla przedsiębiorców, naukowców i każdego kto jest zainteresowany tą tematyką. Celem serwisu jest zwiększanie świadomości w zakresie praw własności intelektualnej i przemysłowej. Głównym założeniem jest dostarczanie zainteresowanym wszelkich informacji, które mogą być pomocne przy uzyskaniu ochrony prawnej posiadanych wynalazków, wzorów użytkowych, przemysłowych oraz znaków towarowych.

Znajdziecie tu Państwo informacje na temat form prawnej ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, procedur uzyskania ochrony prawnej na terytorium Polski, Unii Europejskiej i świata, a także artykuły ekspertów oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na konkretne pytania podczas czatu z ekspertami.

W celu uzyskania pełnego dostępu do serwisu wymagana jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne gdyż serwis powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się i korzystania z zasobów bazy wiedzy przygotowanej przez rzeczników patentowych!

 

Ochrona własności przemysłowej – spotkanie informacyjne w Warszawie, 12.07.2016r.

Zapraszamy we wtorek, 12 lipca 2016 r., na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości zapewnienia środków na realizację projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji (poddziałanie 2.3.4 POIR).

Data: 2016-07-04 ...więcej

Skąd wziąć pieniądze na zgłoszenie i ochronę wynalazku? - Program Patent Plus

W imieniu Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zachęcamy do udziału w III edycji konkursu Programu Patent Plus. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Data: 2014-01-14 ...więcej

Seminarium w Białymstoku dotyczące funkcji i ochrony znaku towarowego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

"Funkcje i ochrona znaku towarowego w sprawach o naruszenia praw ochronnych na terenie Unii Europejskiej",

które odbędzie się 12 grudnia 2013 r. (czwartek), w Białymstoku, Hotel Branicki, ul. Zamenhofa 25.

Data: 2013-12-10 ...więcej

Seminarium w Białymstoku dotyczące ochrony własności intelektualnej

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

„Ochrona własności intelektualnej —
znaki towarowe, wzory przemysłowe, procedura zgłoszeniowa, zakres ochrony”,

które odbędzie się 18 maja 2012 r. (piątek) — w Białymstoku, Hotel Branicki, ul. Zamenhofa 25.

Data: 2012-05-16 ...więcej

Seminarium w Warszawie pt.: "Ochrona własności intelektualnej - znaki towarowe"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Ochrona własności intelektualnej - znaki towarowe", organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP, które odbędzie się 9 maja 2012 r. (środa) w Centrum Szkoleniowym Instytutu Rozwoju Biznesu w Warszawie, ul. Sienna 73 w godz. 09:30-14:00.

Data: 2012-04-26 ...więcej

Ochrona praw własności przemysłowej a badania badawczo-rozwojowe w Chinach

Zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium organizowanym w ramach projektu China IPR SME Helpdesk, które odbędzie się 26 kwietnia 2012 roku

Wiele firm, które nie posiadają laboratorium lub centrum badawczego w Chinach sądzi, że problematyka prac badawczo – rozwojowych (B+R) ich nie dotyczy.  W rzeczywistości  jednak ​​znacznie więcej przedsiębiorstw zajmuje się rzeczami, które podlegają co najmniej jednemu z wymogów, jakimi obwarowana jest gałąź gospodarki Badania i Rozwój. Dlatego też zachęcamy do udziału w najbliższym seminarium online.

Data: 2012-04-18 ...więcej

Seminarium online organizowanego przez China IPR SME Helpdesk, 29.03.2012r.

Przedsiębiorco, czy wiesz, że Chiny są jednym z niewielu krajów, które badają towary eksportowane jak również importowane? Mają prawo do konfiskaty podrobionych dóbr, nakładania grzywny na sprawców nadużyć oraz wszczęcia postępowania karnego na rzecz firm zagranicznych, łamiących prawo własności przemysłowej poprzez wwożenie i wywożenie podrobionych towarów na rynek chiński.

Data: 2012-03-09 ...więcej

Zaproszenie na konferencję: "Jak skutecznie chronić niematerialne dobra firmy przed bezprawnym naruszeniem?"

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego serdecznie zapraszają na konferencję "Jak skutecznie chronić niematerialne dobra firmy przed bezprawnym naruszeniem?", która odbędzie się 25 czerwca 2010 r. w Białymstoku w Hotelu Branicki, ul. Zamenhofa 25.

Tematem konferencji będą zagadnienia ochrony własności przemysłowej, a w szczególności formy prawne oraz procedury uzyskania ochrony dla posiadanych przez przedsiębiorców pomysłów, wynalazków, wzorów przemysłowych oraz wzorów użytkowych. Na spotkaniu uzyskają Państwo wiedzę na temat korzyści płynących z wykorzystania ochrony prawnej pomysłów oraz w jaki sposób ochrona prawna wartości niematerialnych i prawnych wpływa na podniesienie wartości firmy.

Data: 2010-06-18 ...więcej

Seminarium w Białymstoku - "Jak skutecznie chronić niematerialne dobra firmy?"

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w seminarium:

"Jak skutecznie chronić niematerialne dobra firmy?
Co zrobić, kiedy inni bezprawnie wykorzystali nasz pomysł?",

które odbędzie się 26 maja 2010r. (środa) w Białymstoku w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8.

Data: 2010-05-10 ...więcej

Czat internetowy - Jak skutecznie chronić niematerialne dobra firmy?

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza w dniu 25.03.2010r. w godzinach 10.30-12.30 do udziału w czacie internetowym, w czasie którego na bieżąco otrzymają Państwo odpowiedzi na pytania związane z ochroną wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i znaków towarowych. 

Udział w czacie jest całkowicie bezpłatny.
Warunkiem uczestnictwa jest zalogowanie się w portalu www.ipr.pfrr.pl

Data: 2010-03-18 ...więcej

Jak skutecznie chronić niematerialne dobra firmy - seminarium w Białymstoku

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do uczestnictwa w seminarium pt: "Jak skutecznie chronić niematerialne dobra firmy? Co zrobić, kiedy inni bezprawnie wykorzystali nasz pomysł?", które odbędzie się 9 marca 2010 r. (wtorek) w Białymstoku w siedzibie RCS Sp. z o.o. przy ul. Spółdzielczej 8.

Data: 2010-02-17 ...więcej

Bezpłatny poradnik „Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej przedsiębiorstw”

Zapraszamy do lektury poradnika wydanego w ramach projektu Centrum Informacji IPR. Autorki podręcznika, Pani Jolanta Wąż – Naczelnik Wydziału Zgłoszeń Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pani Katarzyna Kręźlewicz - rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), omawiają w nim zagadnienia związane z ochroną: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Data: 2010-02-11 ...więcej

Nabór wniosków o wypłatę wsparcia na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 1 lutego 2010 roku rozpoczyna nabór wniosków o wypłatę wsparcia na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej w ramach Podziałania  5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach projektu można uzyskać wsparcie w wysokości od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN.

 

Dofinansowaniu mogą podlegać 2 typy projektów:

Data: 2010-01-29 ...więcej

VIII Regionalne Forum Innowacji i IPR w Białymstoku, 3-4.12.2009r.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ma zaszczyt zaprosić na:

VIII REGIONALNE FORUM INNOWACJI I IPR
Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionie
Ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej

 Forum odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2009 roku (czwartek i piątek) w Białymstoku w sali konferencyjnej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. M. Skłodowskiej - Curie 2, 15-950 Białystok. 

Honorowy patronat Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku

Data: 2009-11-23 ...więcej

Dotacje na ochronę własności przemysłowej

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)  Poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej” mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w wysokości od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN. Poddziałanie 5.4.1 umożliwia wsparcie związane z uzyskaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz z wszczęciem i prowadzeniem postępowań w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu lub innych praw własności przemysłowej.

Program umożliwia refundację wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej  oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej, a także z realizacją ochrony własności przemysłowej.

Data: 2009-09-29 ...więcej

Zmiany dotyczące międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych

W związku z przystąpieniem Polski w dniu 2 lipca 2009r. do Aktu Genewskiego Porozumienia Haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych autorzy wzorów przemysłowych z Polski mogą wystąpić o ochronę w 56 krajach – stron w/w porozumienia.

Porozumienie to znacznie upraszcza system zgłaszania, rejestrowania i administrowania już zarejestrowanymi wzorami. Umożliwia właścicielowi wzoru przemysłowego uzyskanie ochrony wzoru we wskazanych przez niego krajach, będących stroną porozumienia,  poprzez dokonanie jednego tylko zgłoszenia bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym WIPO -  w jednym języku ( angielskim lub francuskim)  i wniesienie jednej opłaty w jednej walucie (frank szwajcarski). Rejestracja międzynarodowa wzoru wywołuje takie same skutki w każdym ze wskazanych państw, jak gdyby wzór został zarejestrowany bezpośrednio w tych państwach. Uprawnionym do dokonania zgłoszenia międzynarodowego jest każda osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę, lub prowadząca przedsiębiorstwo na terenie państwa - strony porozumienia, bądź będąca obywatelem takiego państwa (w przypadku Aktu z 1999 r. wystarczy miejsce stałego zamieszkania na terenie takiego państwa).

Data: 2009-08-04 ...więcej

Chroń swoją firmę!

Od ponad pół roku mamy kryzys. Nie istnieje chyba branża, której by w jakiś sposób nie dotknął krach światowej gospodarki. Analitycy stają na głowie by spróbować przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku finansowym i jakie rozwiązania powinny zastosować przedsiębiorstwa aby przetrwać ten niekorzystny okres. Przede wszystkim rekomendowane są zabezpieczenia finansowe. Coraz częściej zwraca się również uwagę na wartości niematerialne firmy, takie jak kapitał ludzki, potencjał oraz wiedzę. To właśnie wiedza może dawać firmie przewagę nad konkurencją. Zwłaszcza wiedza odpowiednio chroniona. Prawo krajowe, jak również europejskie i światowe daje firmom, instytucjom jak też osobom prywatnym rożne możliwości ochrony wiedzy przed konkurencją. Jakkolwiek wizja wieloletnich rozpraw mających na celu wykazanie, że racja jest po naszej stronie, nikomu nie wydaje się szczególnie zachęcająca, to są przesłanki mówiące o przewadze korzyści płynących z ochrony wartości niematerialnych firmy.

Data: 2009-04-22 ...więcej

Informacja o projekcie EEN

Sieć instytucji pod nazwą Enterprise Europe Network powstała w 2008 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Została stworzona w oparciu o Ośrodki Euro Info (EIC) oraz Ośrodki Przekazu Innowacji (IRC), które posiadają długoletnie doświadczenie we współpracy z europejskimi przedsiębiorstwami.

W ramach sieci funkcjonują punkty kompleksowej obsługi MŚP, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza usług świadczonych przez wyspecjalizowane jednostki w całej Europie oraz wielu państwach trzecich. Sieć zrzesza ponad 500 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i uniwersyteckie ośrodki technologiczne, w których pracuje około 4000 doświadczonych specjalistów.

Data: 2009-04-17 ...więcej


 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Realizacja: