Bezpłatny poradnik „Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej przedsiębiorstw”

Zapraszamy do lektury poradnika wydanego w ramach projektu Centrum Informacji IPR. Autorki podręcznika, Pani Jolanta Wąż – Naczelnik Wydziału Zgłoszeń Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pani Katarzyna Kręźlewicz - rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), omawiają w nim zagadnienia związane z ochroną: wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Wśród omówionych zagadnień znajdą Państwo m.in. odpowiedzi na pytania:

  • Dlaczego warto chronić niematerialne dobra firmy?
  • Co jest wynalazkiem a co nim nie jest?
  • Jak zarządzać własnością przemysłową ?
  • W jaki sposób chronić poszczególne dobra ?
  • Jak dokonać ich rejestracji?
  • Ile kosztuje i ile czasu trwa procedura zgłoszeniowa ?
  • Jaką procedurę ochrony wybrać ?
  • Kto może dokonać rejestracji wynalazku, wzoru przemysłowego czy pozostałych dóbr własności przemysłowej?

Podręcznik został wzbogacony o ciekawe przykłady, zbiór aktów prawnych regulujących omawianą problematykę, wykaz najważniejszych instytucji zajmujących się przyznawaniem poszczególnych systemów ochrony. Układ publikacji pozwala na łatwe znalezienie niezbędnych informacji.

Publikacja jest dostępna bezpłatnie po zarejestrowaniu na portalu www.ipr.pfrr.pl w menu Poradnik oraz w wersji książkowej. Przedsiębiorcy i pracownicy MMŚP, korzystający z serwisu informacyjnego www.ipr.pfrr.pl otrzymają wydrukowany podręcznik na adres, podany przy rejestracji. (liczba egzemplarzy ograniczona).

Zespół projektu Centrum Informacji IPR


 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Realizacja: