Chroń swoją firmę!

Od ponad pół roku mamy kryzys. Nie istnieje chyba branża, której by w jakiś sposób nie dotknął krach światowej gospodarki. Analitycy stają na głowie by spróbować przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku finansowym i jakie rozwiązania powinny zastosować przedsiębiorstwa aby przetrwać ten niekorzystny okres. Przede wszystkim rekomendowane są zabezpieczenia finansowe. Coraz częściej zwraca się również uwagę na wartości niematerialne firmy, takie jak kapitał ludzki, potencjał oraz wiedzę. To właśnie wiedza może dawać firmie przewagę nad konkurencją. Zwłaszcza wiedza odpowiednio chroniona. Prawo krajowe, jak również europejskie i światowe daje firmom, instytucjom jak też osobom prywatnym rożne możliwości ochrony wiedzy przed konkurencją. Jakkolwiek wizja wieloletnich rozpraw mających na celu wykazanie, że racja jest po naszej stronie, nikomu nie wydaje się szczególnie zachęcająca, to są przesłanki mówiące o przewadze korzyści płynących z ochrony wartości niematerialnych firmy.

Wartości te można chronić na wiele sposobów. Najprostszym i zarazem najtańszym rodzajem ochrony wiedzy: sposobu produkcji, receptury, składu itp. jest zachowanie tajemnicy. Być może jednak w takim przypadku warto pomyśleć o umowach o poufności ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w produkcję czy badania? Oczywiście pracowników warto darzyć zaufaniem, trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego jak cenną wiedzę posiadają i jakie mogą być konsekwencje jej utraty.
 
W wielu przypadkach nie jest jednak możliwe zachowanie tajemnicy. Gdy na rynek wprowadzany jest nowy produkt jego tajemnica zostaje poniekąd ujawniona. W przypadku wprowadzania na rynek nowych rozwiązań technologicznych warto zastanowić się nad opatentowaniem. Jakkolwiek sama procedura patentowa jest czasochłonna, zapewnia możliwość wyegzekwowania należności od innych podmiotów wykorzystujących nasz pomysł. Z drugiej strony należy mieć świadomość, że istnieje druga strona – wykorzystywanie cudzych pomysłów bez zgody może grozić pociągnięciem do odpowiedzialności. Zainteresowanie patentami jest jednak niewielkie. Dane Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2005 r. wskazują, że w województwie podlaskim udzielonych jest 13 patentów na wynalazki i 15 praw ochronnych na wzory użytkowe, co stanowi tylko 1,2% ogółu udzielonych patentów w Polsce i 1,8% udzielonych praw na wzory użytkowe. Dużo częściej firmy decydują się na zastrzeżenie znaku towarowego. Znak świadczy o jakości, a wyrobiona marka daje przewagę nad konkurencją. Mimo wszystko na co dzień spotyka się towary podrabiane – odzież, obuwie, kosmetyki, elektronikę. Pojawiają się jednak nowe kategorie podrabianych produktów: farmaceutyki, części samochodowe i produkty spożywcze są powodem poważnych obaw co do bezpieczeństwa i zdrowia. Jeżeli decydujemy się na ochronę własnych wytworów to należy przemyśleć sprawę obszaru geograficznego ochrony. Zastrzeżenie np. tylko na terenie kraju może okazać się niewystarczające. Oczywiście zdarzają się przypadki, że nieuczciwa konkurencja występuje lokalnie, np. w tym samym województwie. Wypadałoby się jednak zastanowić gdzie powstaje najwięcej „podróbek”. Odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista.
 
Zagadnienie ochrony własności przemysłowej oraz praw autorskich stawia przed przedsiębiorcami wiele pytań, na które odpowiedzi nie są tak jasne. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizuje obecnie projekt „Centrum Informacji IPR” (Intellectual Property Rights – Prawa Własności Intelektualnej”. Celem projektu jest przybliżenie i upowszechnienie wiedzy związanej z ochroną wartości niematerialnych firm. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 4 spotkania informacyjne z ekspertami, rzecznikami patentowymi mającymi wiedzę praktyczną. Zainteresowani będą mogli skorzystać również z portalu internetowego Baza Danych IPR www.ipr.pfrr.pl gdzie zamieszczone są publikacje, akty prawne, procedury ubiegania się o ochronę oraz koszty związane z daną formą ochrony wiedzy. Baza umożliwi również zadawanie pytań oraz konsultowania problemów ze specjalistami on-line w ramach 2 czatów. Na stronie internetowej znajdą Państwo również konkretne przykłady roszczeń i studiów przypadku firm, które miały miejsce w prawie polskim czy europejskim.
 
Zapraszamy na www.ipr.pfrr.pl


 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Realizacja: