Skąd wziąć pieniądze na zgłoszenie i ochronę wynalazku? - Program Patent Plus

W imieniu Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zachęcamy do udziału w III edycji konkursu Programu Patent Plus. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

Dofinansowanie realizacji Projektu może być przeznaczone na:

 1. dofinansowanie etapu I, który obejmuje:
  • a) badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku;
  • b) analizę zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową;
  • c) opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku.
 2. dofinansowanie etapu II, który obejmuje:
  • a) zgłoszenie wynalazku w procedurze EPC;
  • b) zgłoszenie wynalazku w trybie PCT;
  • c) wejście w fazy krajowe państw - innych niż RP - w których zgłaszający, zgodnie z deklaracją, ubiega się o patent.

Wniosek może obejmować dofinansowanie zarówno etapu I i etapu II albo wyłącznie etapu II. Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego wynalazku.

Maksymalna kwota dofinansowania realizacji Projektu wynosi 800 000 zł.

Wnioski należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w terminie do 11 lutego 2014 r. (do godz. 23:59).

Więcej szczegółów, regulamin, dokumenty programowe znajdziecie Państwo tutaj.


 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Realizacja: